Stil zitten! En luisteren! (lesidee)

Maak een geluidskaart! Stil zitten en luisteren, vijf minuten lang. Registreer wat je hoort.

Naar de website…

Geef een reactie