Taptoe.nl

Een mooie interactieve website waar je spelletjes, moppen en de laatste uitgave van de Taptoe kunt vinden. Er zijn diverse webquests te vinden. De website is goed geschikt om kinderen zelfstandig te laten gebruiken.

Naar de website…

Geef een reactie