Geenspelletje.nl

Geenspelletje.nl is een gratis onderwijstool die leerlingen in 10 minuten een beeld geeft over hoe hun eigen consumptie uitpakt voor mensen elders op aarde.

Deelnemers krijgen een rechtstreekse terugkoppeling en een score, welke desgewenst via Hyves en Facebook gedeeld kan worden. Geenspelletje.nl is breed inzetbaar, maar sluit het beste aan bij de vakken economie (handel, inkomensverdeling, consumentenmacht) en aardrijkskunde (milieu, derde wereld, grondstoffen). Ook geschikt voor het werken aan burgerschapscompetenties, alsook ter invulling van.

Geenspelletje.nl is geschikt voor het VO, het MBO, maar ook bruikbaar in het HBO-onderwijs. Deze eye-opener maakt jongeren meer betrokken bij bepaalde leerstof. Suggesties over extra methodieken hoe geenspelletje.nl in het onderwijs te gebruiken staan op de site.

Naar de website…