Bereslim.nl

Bereslim.nl is er voor jonge kinderen én hun ouders en opvoeders. Kinderen kunnen hier leuke en leerzame spelletjes doen en animaties van bekende prentenboeken bekijken. En ouders en opvoeders krijgen meer inzicht in de leer- en taalontwikkeling van het kind.

Gegevens die via deze site worden verzameld, worden geanalyseerd voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de toepassingen van Bereslim.nl in de toekomst nog effectiever gemaakt worden.

Naar de website…