Waterwereld

Deze uitgebreide website over planten en diertjes die in het water leven is zeer geschikt als informatiebron voor bijvoorbeeld werkstukken of verrijking van de les.... Lees meer

Vogelvisie.nl

De website met informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Overzichtelijk weergegeven en uitgebreid besproken op een afzonderlijke pagina per vogel. Naar de... Lees meer

Seksuelevorming.nl

Seksuelevorming.nl biedt een overzicht van lesmateriaal seksuele vorming voor leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (biologie, verzorging, maatschappijleer en levensbeschouwing). Aan de hand van... Lees meer