Wrts

Wrts is een online overhoorprogramma. Voer je woordjes in en laat je overhoren. Altijd je woordenlijsten bij de hand. Thuis, op school of bij opa... Lees meer

Moeilijke woorden

Deze site biedt een uitgebreid overzicht van woorden waarbij de spelling vaak verkeerd gaat, plus allerlei “moeilijke” woorden voorzien van hun betekenis. Naar de website… Lees meer

Taalcanon

Taal is iets dat veel mensen aanspreekt. Toch zijn veel inzichten uit de taalwetenschap bij het grote publiek onbekend. Met een taalcanon hopen drie verenigingen... Lees meer

Wroet

Wroet is een visuele zoekmachine voor de aller jongste kinderen van de basisschool. Het doel van Wroet is kinderen te helpen bij de ontwikkeling en... Lees meer

Werkwoordspelling

De werkwoordspelling op deze site behandelt met name de onvoltooid tegenwoordige tijd, de onvoltooid verleden tijd en de voltooid tegenwoordige tijd. Maar ook de gebiedende... Lees meer

Werkwoorden oefenen

Werkwoorden groep 6: Beginselen: Heel werkwoord Persoonsvorm vinden (1) Persoonsvorm vinden (2) Onderwerp Enkelvoud, meervoud Tegenwoordige, verleden tijd Persoonsvorm vinden (3) De stam van een werkwoord Persoonsvormen... Lees meer

Trainingssite

Om je te trainen in Nederlandse spelling, de vervoeging van Franse werkwoorden en maal- en deeltafels moet je hier zijn. Deze kunnen op een eenvoudige... Lees meer

Taaladvies

Bekijk het overzicht van leestekens, naamwoorden, afkortingen en andere taal- en grammatica voorbeelden op deze site. Mocht je op deze website geen antwoord vinden op... Lees meer

Synoniemen.net

Synoniemen.net is een online synoniemenwoordenboek. Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen. Naar de... Lees meer

Streektaal.net

Deze website richt zich op de ‘andere’ autochtone talen van Nederland. Naast het Nederlands worden er in Nederland namelijk nog meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen... Lees meer

Passito

‘Passito’ staat voor ‘Project Anders Samenwerken en Studeren door Interactieve TaalOefeningen’. Er wordt een batterij taaloefeningen aangeboden voor de vakken Duits, Engels en Nederlands. Voor... Lees meer

Nieuwsbegrip

‘Juf,’ vragen de leerlingen van groep 8 op de Dominicusschool in Rotterdam, ‘is dit ook begrijpend lezen?’ ‘Ja jongens,’ antwoordt de juf, ‘wat we nu... Lees meer

Leesfeest

Elke maand is er op Leesfeest een kinderboekenschrijver of –illustrator te gast. Deze vertelt in de rubriek ‘Uit het leven van…’ over een gebeurtenis of... Lees meer