Communicatie Centrum Chemie

Deze website wil iedereen laten zien hoe belangrijk en spannend chemie is. Daarvoor richt men zich vooral op de jeugd en doet dat in drie programma’s:
Expedition Chemistry (voor jonge kinderen)
The Chemical Factory (voor vmbo)
Feel the Chemistry (voor voortgezet onderwijs).
Met o.a. spelletjes, proefjes en tips voor spreekbeurten.

Naar de website…