De Deltawerken

De ramp van februari 1953 bezorgt een duidelijke boodschap: dit mag niet meer gebeuren. De veiligheid van mens, dier en land moet drastisch worden verbeterd. Het Deltaplan uit 1954 geeft aan welke maatregelen nodig zijn. Het resultaat: nieuwe dammen, een stormvloedkering en dijken op Deltahoogte.

Deltawerken
De Deltawerken zijn de grote afsluitingswerken die voortkomen uit het Deltaplan. In de Deltawet van 1958 zijn deze formeel vastgelegd. Verantwoordelijk voor de uitvoering van het grootste deel van deze werken is de Deltadienst. Vanaf 1956 werken de mensen van deze speciale dienst binnen Rijkswaterstaat aan het realiseren van technische oplossingen en aanpassingen van de vele projecten.

Naar de website…