De overstap

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen en hun ouders een belangrijk en bijzonder moment. Het markeert in de ontwikkelingsgeschiedenis de overgang van kind naar puber. Het is voor kinderen omgeven met verwachtingen en onzekerheden. Waar ze eerst de oudsten waren van de ‘kleintjes’ komen ze nu in een omgeving van de ‘groten’ waar ze weer onder aan de ladder staan.

Op de nieuwe school staan ze voor de taak voor zichzelf een plek te vinden die bij hen past. Gelukkig gaat dat heel vaak goed. Jammer genoeg is dat niet altijd zo. Om die reden staan zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs voor de taak aandacht te besteden aan de afstemming van beide onderwijssoorten.

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor leerlingen die extra aandacht behoeven nog groter dan voor anderen. Om scholen, leerlingen en ouders bij deze overstap te helpen, is ‘De overstap’ gemaakt.

Naar de website…