Dicteewoorden

Een lijst met ruim drieduizend beruchte dicteewoorden en gemene of verrassende instinkers. De spelling is in alle gevallen de spelling zoals het Groene Boekje (2005) voorschrijft; alleen als een woord niet in het Groene Boekje staat, is de spelling van Van Dale (veertiende druk, 2005) als norm aangehouden. Een schuine streep tussen twee vormen betekent dat het om gelijkwaardige spellingvarianten gaat, die dus beide juist zijn.

Naar de website…