Dutchkids

Dutchkids is gebaseerd op de website Britkid die in 1998 voor het eerst online ging. Britkid werd ontwikkeld door Chris Gaine, professor in de Toegepaste Sociale Wetenschappen aan de University College Chichester. Doel van de website was om leerlingen die in het dagelijks leven en op school weinig in contact komen met kinderen met andere culturele achtergronden inzicht te geven in de veelzijdigheid van de Britse multiculturele samenleving.

Wie zijn de Dutchkids? Hoe heten ze? Wat doen ze? Wat houdt hen bezig? Welke thema’s moeten er op de website aan de orde komen? Hoe kunnen we zorgen dat kinderen nieuwsgierig worden naar deze onderwerpen?
De karakters en de dialogen zijn geïnspireerd op de dagelijkse ervaringen van betrokkenen uit het onderwijs. In samenwerking met leerkrachten is geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

De makers zijn er daarnaast van uitgegaan dat kinderen in groep 7 en 8 en in de basisvorming van het voortgezet onderwijs vooral nieuwsgierig zijn naar het leven van leerlingen die net iets ouder zijn dan zijzelf. De setting is daarom een school voor voortgezet onderwijs en ook de vrijetijdsbesteding van de Dutchkids past bij jongeren van ongeveer 15 á 16 jaar.