Entoen.nu

Entoen.nu is ontwikkeld door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Entoen.nu is bedoeld voor alle Nederlanders in het algemeen en voor docenten in basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het bijzonder.

De hier gepresenteerde canon is in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs: niet als verplichte stof, maar wel als een duidelijke handreiking van wat er op de basisschool en op de verschillende schooltypen van het voortgezet onderwijs behandeld zou kunnen worden. Blikvanger is de kaart met vijftig ‘vensters’, met daarachter telkens een verhalende inleiding die duidelijk maakt welke betekenis kan worden toegekend aan het desbetreffende onderdeel van de canon.

Naar de website…