Gratis E-book Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken.

Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen. En dat is prettig, want als we herkennen waar de belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken, dan geeft dat nieuwe inzichten en betrokkenheid op elkaar en de gehele school.

Het gratis e-book inspireert u met een denkwijze en praktische tips om goed en slim samen te werken met ouders in het basis-, beroeps-, voortgezet onderwijs.

Naar de website…