Honoloko

Een interteractieve website en stad, waar kinderen spelenderwijs kennismaken met de milieuproblematiek. Perfect passend in wat in de media nu wel elke dag aan bod komt. Al fietsend rijd je het bebouwde binnenland in, en maak je kennis met het conditiekonijn, de gezondheidsmachine, de energierobot en het hulpbronnenmonster. Elk van hen duikt regelmatig op om je tips te geven over het milieu en je te helpen met de vele vragen die je moet beantwoorden. Je leert hoe je energie kan besparen door een korte douche te nemen in plaats van een bad met veel heet water, wat ‘smog’ is, wat het ‘broeikaseffect’ is en dat airco’s en centrale verwarmingssystemen de lucht vervuilen en mondiale opwarming veroorzaken…

Honoloko is een gratis computerspel dat vorig jaar door het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen werd uitgebracht. Het spel werd ontwikkeld in samenwerking met het regionaal Kantoor voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en richt zich voornamelijk op kinderen van 8 tot 12 jaar (ikzelf vind dit eerder voor de derde graad). Met het spel wil het EMA laten zien dat er een verband is tussen milieu en gezondheid en dat individuele gedragsveranderingen, hoe gering deze ook lijken, een belangrijke invloed kunnen hebben op Europees niveau. De speler trekt rond op een eiland, waar hij of zij voortdurend meerkeuzevragen moet beantwoorden over zijn gedrag ten aanzien van het milieu. Er worden punten toegekend op grond van de door de speler gemaakte keuzes. Hoe meer punten, hoe milieuvriendelijker de speler zich gedraagt. Het EMA wil zo kinderen bewuster maken van hun gedrag en de gevolgen ervan en hoopt hen, indien nodig, aan te zetten tot gedragverandering ten opzichte van het milieu.

Tip: Wanneer je het spel voor de eerste keer speelt, moet je wel op de paarse pijl klikken om een volgende opgave te bereiken. Telkens als je het spel opnieuw start, krijg je andere problemen voorgeschoteld.

Naar de website…