Afronden

We breien er een eind aan…

Sommige getallen eindigen niet precies op een rond getal. In zo’n geval kan het nodig zijn om af te ronden.
Bij dit afronden moet je met de volgende afspraken rekening houden:

Afspraak 1:
Wanneer je een getal op bijvoorbeeld ‘2 plaatsen achter de komma’ moet afronden, dan kijk je daarvoor naar het daaropvolgende cijfer (in dit geval dus het derde cijfer achter de komma).

Afspraak 2:
Is het cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9,
dan rond je af ‘naar boven’.

Afspraak 3:
Is het cijfer een 0, 1, 2, 3 of 4, dan rond je af ‘naar beneden’.

Afspraak 4:
Afronden naar boven betekent dat het laatste cijfer van het getal dat je gaat opschrijven er 1 meer wordt.

Afspraak 5:
Afronden naar beneden betekent dat het laatste cijfer van het getal dat je gaat opschrijven niet verandert en dus gelijk blijft!

Bijvoorbeeld:
Het getal 3,773 moet ik op 1 plaats achter de komma afronden.
Ik kijk dus naar het tweede getal achter de komma (en dat is een 7)!
Een 7 betekent: afronden naar boven! Afronden naar boven betekent dat het laatste cijfer van het getal dat je gaat opschrijven er 1 meer wordt.
Het getal wordt dus: 3,8.