ICTHelpt: voor leerlingen met beperkingen

ICTHelpt is het trefpunt voor wie informatie zoekt over nieuwe aangepaste of aanpasbare software, hardware en websites voor kinderen en jongeren met bijzondere noden.

Het gebruik van de computer en aangepaste software is voor kinderen en jongeren met een beperking een noodzaak om hun leerpotentieel te verwezenlijken. Het laat hen toe een opleiding te volgen die past bij hun talenten en capaciteiten.

Bovendien bevorderen ICT-hulpmiddelen de zelfredzaamheid en het competentiegevoel en betekenen ze een enorm verbetering voor hun maatschappelijke kansen. De nood aan informatie hierover is groot binnen onderwijs.

Naar de website…