Kindermishandeling

Via deze site stelt het Expertiscentrum Kindermishandeling informatie beschikbaar over de achtergronden en aanpak van kindermishandeling. De meeste informatie spitst zich toe op kindermishandeling binnen het gezin. De informatie op deze site is vooral bestemd voor mensen die werken met kinderen en/of ouders en daardoor een rol (kunnen) spelen in de bestrijding van kindermishandeling.

Naar de website…