Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid

Hoe stemt u uw onderwijs af op de specifieke onderwijskundige behoeften van (hoog)begaafde leerlingen? Hoe zorgt u ervoor dat zij zich optimaal kunnen ontplooien? Hoe zorgt u ervoor dat de aandacht voor (hoog)begaafdheid door uw hele team wordt gedragen en bestendigt u ontwikkelingen in beleid?
De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor zwakke leerlingen. “(Hoog)begaafde leerlingen komen er toch wel” werd vaak gedacht.  Helaas, niets is minder waar. Ook (hoog)begaafde leerlingen hebben tijd, instructie en begeleiding nodig.  Sterker nog; zonder speciale aandacht is de kans groot dat zij vastlopen in het reguliere onderwijsaanbod.

Wanneer u voorziet in de juiste onderwijsaanpak, worden ook de meer begaafde leerlingen uitgedaagd om goed te presteren en te excelleren. Dat zorgt voor meer leerplezier. Daarnaast werpt dit z’n vruchten af voor de overige leerlingen. Wie wil er nu niet op zijn capaciteiten aangesproken worden?

Wanneer speciale aandacht voor hoogbegaafde leerlingen ontbreekt of er is geen eenduidigheid in het handelen van de verschillende leerkrachten van uw team, doen zich onherroepelijk problemen voor. Zoals onderpresteren en diverse gedragsproblemen.

Naar de website…