Medialessen.nl

Jongeren groeien op met internet en talloze andere media. Dat biedt enorme kansen. Informatie en beelden zijn continu en overal beschikbaar. U bepaalt hoe deze kansen in de klas benut worden. Verantwoord en veilig omgaan met de mogelijkheden leren ze van u. Door zelf media te maken, door boeiende beelden te zien en interessante vragen te bespreken.

medialessen.nl biedt u praktische lessen en materiaal om uw leerlingen bewust en kritisch gebruik te laten maken van media.

Van digitaal pesten, reclame en zelf nieuws maken tot de risico’s van een online imago en zoeken op internet. Allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen als het gaat om lessen in mediawijsheid. Medialessen.nl rubriceert de verschillende thema’s en maakt beschikbaar lesmateriaal gemakkelijk terug te vinden. Ook biedt de website didactische tips voor lessen over een generatie die te boek staat als digitale allesweters. Kinderen en jongeren zijn technisch vaak heel handig en in dat opzicht vaardige mediagebruikers. Maar onderzoek laat zien dat ze toch nog veel essentiële kennis missen. Echt mediawijs zijn ze nog niet voldoende. Ze hebben de hulp van leraren en ouders nodig om zich te ontwikkelen tot kritische mediagebruikers die kunnen reflecteren op hun eigen mediagedrag en op wat ze in de media zien.

Naar de website…