Meten is weten – Vier in Balans

Wat is de stand van zaken wanneer het gaat over het gebruik en het rendement van ict in het onderwijs in Nederland? En hoe verhoudt uw school zich hierin? Bent u als schoolleider, ict-coördinator of leerkracht bezig met deze vragen, bekijk dan eens de Onderwijstools.

Een goed startpunt is de Vier in Balans-tool. Deze is gebaseerd op het Vier in Balans-model dat voorschrijft dat ict pas didactische meerwaarde heeft wanneer de bouwstenen visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal in onderlinge samenhang worden ingezet. Met de tool krijgt u inzicht in uw eigen situatie volgens deze bouwstenen. Deze tool is vooral geschikt voor scholen die nog niet goed weten waar ze moeten beginnen met de invoering van ict in het onderwijs.