Muisarm.nl

Muisarm.nl is dé vraagbaak op het gebied van RSI en de muisarm. Stichting RSI Nederland wil o.a. met deze website een substantiële bijdrage leveren aan de informatieverstrekking over RSI, en daarmee helpen bij de preventie en de bestrijding van de muisarm. Zowel achtergronden, als mogelijkheden tot preventie komen aan de orde.

Naar de website…