Nederlands soortenregister

Wie meer over de Nederlandse planten en dieren wil weten, moet deze website eens bezoeken. Deze website bevat een database waarin de precieze naam van een soort kan worden opgezocht.

Naar de website…