Onderwijsdatabank

In de Onderwijsdatabank worden alle actuele en relevante publicaties beschreven die voor het primair onderwijs van belang zijn. In de databank zijn beschrijvingen opgenomen van boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, toetsen en tests, educatieve software, internetsites en digitale documenten, die full text via de databank te lezen zijn. Er zijn links in de databank opgenomen zodat u direct naar de beschreven website kunt doorklikken.

De databank richt zich met name op het primair onderwijs maar bevat ook beschrijvingen voor de voorschoolse periode, het (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Naar de website..