Overblijf TV

Kinderen die overblijven kunnen elke dag op het digiboard in hun klas een Klokhuisuitzending bekijken. Het zijn bestaande Klokhuisafleveringen die inhaken op de actualiteit. Op Koningsdag gaat het bijvoorbeeld over het Koningshuis en als het regent over kaplaarzen.

Elke schooldag staat er om 11.30 uur op www.overblijftv.nl een nieuwe Klokhuisuitzending klaar, die tijdens de lunch kan worden bekeken.

Met Overblijf TV speelt Het Klokhuis in op de invoering van het continurooster, waar steeds meer basisscholen toe overgaan. Dit houdt in dat leerlingen niet meer tussen de middag naar huis gaan of op de gebruikelijke manier overblijven, maar dat de klas met de eigen docent in de klas een broodje eet, en daarna nog een kwartier buiten speelt.

Naar de website…