RekenAPK

RekenAPK is een educatieve game met als thema ‘rekenen’. RekenAPK daagt leerlingen in het (voortgezet) onderwijs uit om zelfstandig de rekenvaardigheid ‘met het hoofd’ te bewijzen. Een kladblaadje is dus het enige hulpmiddel dat is toegestaan.

Met kleine stapjes tegelijk stelt RekenAPK steeds hogere eisen. Nadat je je de eerste keer hebt geregistreerd, onthoudt het programma je prestaties. Gegarandeerd zal iedereen eens zijn eigen toplevel bereiken. Wie echter de game te lang verlaat, valt automatisch een level terug. Het is de bedoeling je persoonlijke rekengrenzen van jaar tot jaar te verleggen. De docent die over de documentatie van RekenAPK beschikt, kan individueel aangeven welk level bereikbaar moet zijn.

Naar de website…