Rekenen.nl

rekenennlRekenen.nl is een gratis website, ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool.

Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven. Zoals de mogelijkheid om tafels te oefenen, plussommen, minsommen en nog veel meer opgaven te maken. Kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd.