Rekenhoek

Rekenhoek.nl wordt gemaakt voor leraren, kinderen en scholen die rekenactiviteiten willen hebben die aansluiten bij hun wensen en leerbehoeften.

Rekenhoek.nl heeft per groep, klas, leeftijd straks projecten, lessenreeksen, losse lessen, oefeningen, ideeën. Handig voor het realiseren van reken- wiskundeonderwijs op maat.

Rekenhoek.nl heeft voor alle deelgebieden van rekenen en wiskunde voor primair onderwijs na verloop van tijd kant en klare materialen. Leraren en kinderen hoeven nu niet lang meer te zoeken naar andere materialen.
Rekenhoek.nl heeft alle spullen in de hoek ook keurig geordend voor de verschillende gebieden uit de wereldoriëntatie. Handig als je rekenen, wiskunde en wereldoriëntatie dichter bij elkaar wilt brengen.