Rekenkist

Deze site is een ‘verlengstuk’ van de Rekenkist. De Rekenkist is, net als zijn broertje de Taalkist (www.taalkist.nl), in eerste instantie ontworpen voor gebruik in invallessen. Het is volledig zelfsturend.

De docent of onderwijsassistent heeft de rol van procesbegeleider en -bewaker. Leerlingen komen naar voren, pakken één van de 140 kaarten, maken de oefeningen op de kaart, kijken het zelf na, en noteren zelf het resultaat in het resultaatschrift. De 140 kaarten zijn op 4 verschillende niveaus gemaakt, waarbij het eerste niveau vergelijkbaar is met dat wat een 12-jarige hoort te kunnen (Europees referentiekader 1F), het laatste niveau is vergelijkbaar met wat een 16-jarige en een volwassen Nederlander minimaal hoort te kunnen (2F).

De kisten zijn ook te gebruiken bij RT, bij extra taal- en rekenlessen, en bij Reboundvoorzieningen.

Naar de website…