Rekentoppers.nl

Op deze website zijn erg veel verschillende somtypes te oefenen. Somtypes die van belang zijn voor de basisvaardigheden rekenen.

Kinderen kunnen een nieuw soort sommen oefenen maar vooral de sommen automatiseren op tempo. Door een aantal sommen zo snel te maken als ze kunnen kunnen ze namelijk in highscores terecht komen.

Ook voor zwakke rekenaars is de website geschikt omdat in de dagelijkse highscore altijd je naam in de tabel terecht komt.
Verder wordt hard werken beloond want als je op veel plekken staat komt je naam eervol op de voorpagina!

Naar de website…