Ruimtevaart in de klas

eseroRuimtevaart in de klas wordt eenvoudig en begrijpelijk met de 20 gratis lespakketten voor elke bouw. De lessen zijn speciaal voor het basisonderwijs ontworpen.

Er zijn 5 thema’s: het zonnestelsel, leven op aarde, de zon in actie, bekijk het heelal en naar de ruimte.

De volgende kerndoelen worden behandeld: 1,5,6,8,23,32,42,43,45,46,50,51,54,55

Ga voor het aanbod groepen 5 en 6 naar: www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten/groep/5-6

.