Samenslim.nl

Kinderen van 3 tot 5 jaar kunnen hier leuke en leerzame computerspelletjes doen. Hun spelgedrag wordt geregistreerd en geanalyseerd voor wetenschappelijk onderzoek naar het leergedrag van jonge kinderen.

Zo kunnen de spelletjes nog effectiever gemaakt worden, bijvoorbeeld door een computer de opbouw van de spelletjes af te laten stemmen op het spelgedrag van uw kind.

Naar de website…