Schoolwiz.nl

schoolwizSchoolwiz.nl is een grote verzamelsite voor educatieve mogelijkheden en vrijetijdsbesteding buiten school. Met een database van alle scholen en onderwijsinstellingen van Nederland.

Schoolwiz staat voor leuke, leerzame tips, tools en mogelijkheden, contacten onderhouden en fantastische prijzen winnen!! Ook voor de allerkleinsten.
Voorbeelden zijn: Rekenen, taal, Cito, Pesten, Spelletjes, Spreekbeurten, schoolreizen & excursies, knutselen, stagemogelijkheden, examentraining,
sport & beweging, huiswerkbegeleiding, kamers, bijbanen, en meer…

Wat kun je op schoolwiz.nl vinden voor scholen en leerkrachten
Naast informatie over lesmethoden, instanties en de laatste ontwikkelingen voor leerkrachten, kunnen zij o.a. op schoolwiz.nl ook leuke en leerzame ideetjes voor
in de les, werkbladen, schoolreistips (en meer) vinden.

Alle scholen kunnen over een eigen ruimte (pagina) beschikken om zelf vrij informatie te plaatsen.

Naar de website…