Steunpunt Dyslexie

Het Steunpunt Dyslexie is een onderdeel van Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Het steunpunt is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OC&W, in het kader van het Masterplan Dyslexie.

Naar de website…