Streektaal.net

Deze website richt zich op de ‘andere’ autochtone talen van Nederland. Naast het Nederlands worden er in Nederland namelijk nog meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen zijn erkend als niet-Nederlandse streektaal (volgens het Europees Handvest van Streek- en Minderheidstalen). Daarnaast schenkt deze site ook aandacht aan verschillende dialecten van het Nederlands.

Naar de website…