Teleblik

Onder de naam Teleblik worden op internet een of meer websites ingericht en onderhouden, waarop daartoe geautoriseerde gebruikers audiovisueel archiefmateriaal kunnen raadplegen ten behoeve van non-commercieel gebruik in het onderwijs. Teleblik is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de stichting Teleac/NOT, de stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de stichting Kennisnet.

Naar de website…