The Big Myth

The Big Myth is een leermodule die ontworpen is voor gebruik in het Europese basisonderwijs. Het is een virtueel studieboek voor vergelijkend onderzoek naar de mythologie die betrekking heeft op de ontstaansgeschiedenis van de wereld. Flash-animaties maken de mythes aanschouwelijk. Bovendien gaat ieder verhaal vergezeld van achtergrondinformatie met betrekking tot de desbetreffende cultuur, een overzicht van de godenwereld (het pantheon) en een reeks oefeningen.

The Big Myth maakt gebruik van een combinatie van het Internet en Flash-animaties. De educatieve aanpak van de site is nauw verbonden met een innovatieve leermethode voor groepen die bekend is als “Complex Instruction”. Leraren wordt geadviseerd om te beginnen bij de handleiding.

The Big Myth bestaat uit de gedeeltes Mythologie, Links en Bibliografie voor verder onderzoek, het gedeelte Schrijf je Onstaansmythe voor de leerlingen, de Lerarenhandleiding en een Discussie Forum waar een off-line discussie wordt gehouden over het materiaal.

Naar de website…