Vocabulum

Waarschijnlijk de meest voor de hand liggende reden om Vocabulum Online Overhoren te gebruiken is de mogelijkheid tot plannen van leerwerk. Overhoorprogramma’s in het algemeen hebben het leren van woorden misschien wel leuker en wat gemakkelijker gemaakt, maar het echte probleem is niet opgelost.

Nog steeds blijven veel leerlingen bij wijze van spreken de laatste dag voor een toets of overhoring leren en blijft het veel werk op een nette planning te maken. Vocabulum Online Overhoren speelt hier op in door de gebruiker de mogelijkheid te geven zijn of haar leerwerk in te plannen. Het inplannen van een toets of overhoring is zeer gemakkelijk; de gebruiker hoeft in principe enkel aan te geven welke woordenlijsten hij of zij op welke dag moet geleerd hebben. Vocabulum Online Overhoren zorgt dat het leerwerk verdeeld wordt en houdt bij of je de reeds geleerde woorden nog wel kent.

Vocabulum Online Overhoren gaat ook verder dan enkel het verzorgen van een planning. Vocabulum Online Overhoren biedt ook de mogelijkheid elke dag een voortgangstoest te doen over de reeds geleerde woorden voor een bepaalde schriftelijke overhoring. Woorden waarvan blijkt dat de gebruiker deze weer is vergeten, komen later in de planning automatisch terug. Omdat Vocabulum Online Overhoren de opgedane kennis actief test en deze bijschaaft waar nodig, kan de gebruiker zich concentreren op het leren van woorden zelf, in plaats van het administratieve werk daar omheen.
Vocabulum is geheel gratis in gebruik.

Naar de website…