Wereld Volksverhalen Almanak

Op deze webstek vind je verhalen, volksverhalen, sprookjes, mythen, sagen & legenden uit wereldliteratuur en verteltraditie. Voor iedereen, jong en oud, maar vooral voor mensen die met kinderen werken en wonen. Om te vertellen, voor te lezen of te laten lezen. Verhalen omdat ze leuk zijn, verhalen om te herdenken, te helpen of om weer goed te maken. En vóór alles: verhalen om elkaar te begrijpen!

Naar de website…