Wild van Water

Wild van water is een educatief project voor het basisonderwijs en kadert in een gezondheidsbeleid op school. Het leert leerlingen op een natuurlijke manier plassen en stimuleert hen om meer water te drinken.

Het drinken en het toiletgebeuren maken deel uit van het dagelijks leven op school. Ze hebben een grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de leerlingen. Toch zien we vaak dat scholen deelproblemen aanpakken of beperkte maatregelen nemen. Het grootste effect kan een school bereiken door een drinkbeleid te koppelen aan een plasbeleid waarin formele afspraken, educatieve activiteiten en infrastructurele maatregelen worden gecombineerd.

Wild van Water is uitgewerkt voor de verschillende graden van het lager onderwijs met uitgebreide activiteiten. Per graad werd een kit uitgewerkt met achtergrondinformatie en werkbladen.

Op de site vind je meer achtergrond over het project en kan je de inhoud van de verschillende uitgewerkte lespakketten bekijken.

Naar de website…