Zee op School

Zee op School is ontstaan in 2002, toen Kapitein Jan Wind het idee kreeg om kinderen bij de reizen van de Lida te betrekken, op zo’n manier dat zij echt het gevoel zouden hebben dat ze meevaren. In samenwerking met Maritiem Instituut de Ruyter, de Pabo van Hogeschool Zeeland (Vlissingen) en projectbureau Brains Unlimited (Amsterdam) is Zee op School uitgegroeid tot een volwaardig educatief ICT-project voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en zijn er plannen voor het VMBO.

Naar de website…