Kennislink.nl

Op Kennislink.nl vind je wetenschapsnieuws, themadossiers over allerlei onderwerpen en links naar interessante sites of evenementen. Kennislink’s database bevat verder achtergrondartikelen, adressen van onderzoeksinstellingen en multimedia over allerlei takken van de wetenschap.

Naar de website…