Natuuronderwijs.nl

Deze website biedt interessante en praktische opdrachten aan, gericht op natuur en milieu voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze opdrachten zijn gemakkelijk voor te bereiden en uitvoerbaar in de directe omgeving van de school. Regelmatig wordt een deel van de opdrachten in de database vervangen en afgestemd op het seizoen.

Naar de website…